Meniu
> Verta žinoti > Alimentų mokėjimą garantuoja valstybė

Alimentų mokėjimą garantuoja valstybė

2006 m. gruodžio 19 d. priimtas ir 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vaikų išlaikymo fondo įstatymas (Nr. X-987), pagal kurį mamoms nereikia pačioms reikalauti išlaikymo vaikams iš alimentų nemokančių tėvų. Jų prašymu Fondas gali mokėti išlaikymą, o piktybiniai alimentininkai taps valstybės skolininkais. Naujo įstatymo paskirtis – užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant nustatytiems pagrindams teikti vaikui reikalingą išlaikymą. Valstybė prisiėmė teisę reikalauti, kad alimentų skolininkai sugrąžintų valstybei jos išmokėtas vaiko išlaikymo lėšas. Fondo išmokos pagal šio įstatymo nuostatas mokamos tik tuo atveju, kai alimentai vaikui išlaikyti yra priteisti teismo sprendimu arba nustatyti teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi ir yra mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.

Į Fondo administratorių dėl Fondo išmokų mokėjimo gali būti kreipiamasi, kai vaikas negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo ar gauna tik dalį nustatyto išlaikymo. Fondas išmoka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą, o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto išlaikymo, – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Abiem atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,5 MGL dydžio.
Reikia fondui pristatyti nustatytos formos pažymą, patvirtinančią, kad vaikas negauna viso arba dalies teismo priteistos vaiko išlaikymo sumos.
Pristatomi dokumentai turi būti teisingi. Fondo administratorius turi teisę iš pareiškėjų, kurių prašymu buvo mokamos Fondo išmokos, nustatyta tvarka išieškoti nepagrįstai išmokėtas sumas, jeigu pareiškėjai pateikė klaidingą informaciją arba nepranešė Fondo administratoriui apie atitinkamų aplinkybių buvimą.
Fondo administratorius, šio įstatymo nustatyta tvarka mokantis Fondo išmokas, įgyvendindamas LR teisę reikalauti, kad skolininkas grąžintų išmokėtas Fondo išmokas, įgyja teisę iš skolininko išieškoti išmokėtas Fondo išmokas ir reikalauti 5% metinių palūkanų iki jų visiško išieškojimo iš skolininko.
Jei gyvenamoji vaiko vieta nustatyta su tėvu, tai alimentus turi mokėti motina. Alimentus globėjams ar globos įstaigoms turi mokėti ir tėvai, kuriems teismas apribojo tėvų valdžią.
Kiek alimentininkų sąžiningai išlaiko savo vaikus, kiek – epizodiškai, ir kiek nemoka visai – niekas nežino. Antstoliai mano, kad tik kas dešimtas tėvas geranoriškai moka pinigus savo vaikų išlaikymui. O beviltiškų skolininkų yra maždaug 20-30 %. Kartais manoma, kad iš degradavusių tėvų beviltiška išieškoti nors litą, ir kai kurios motinos net nebando su tokiais tėvais konfliktuoti. Kreipdamosi dėl socialinės pašalpos vietoje pažymos apie gautus alimentus pateikia antstolio pažymą, kad nėra sąlygų išieškoti priteistus alimentus. Į teismą dėl baudžiamosios atsakomybės už vengimą mokėti alimentus kreipiasi nedaugelis. O vertėtų !
Jau įmanoma išsiieškoti skolas iš užsienyje dirbančių alimentininkų. Europos Sąjungoje galioja Europarlamento reglamentas, pagal kurį Lietuvos antstoliai gali prašyti užsienio kolegų išieškoti įsiskolinimus iš jų šalyje dirbančių Lietuvos piliečių. Jei tiksliai žinoma gyvenamoji ir darbo vieta, dėl to galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos antstolį. Tačiau tai kol kas labai sudėtingas ir brangus reikalas, todėl tokie atvejai labai reti.
Į Fondą gali kreiptis bet kuris iš tėvų, su kuriuo faktiškai gyvena vaikas. Pinigai bus mokami, jeigu alimentai bus priteisti teismo ir motina ar tėvas pateiks duomenis, kad tikrai jų negauna arba gauna tik jų dalį.
Fondas mokės nustatytą pinigų sumą, o jei vaikas gauna tik dalį pinigų – skirtumą tarp priteistos ir gaunamos sumos. Kasmėnesinė Fondo išmoka vienam vaikui abiem atvejais negalės viršyti 1,5 MGL dydžio (dabar - 195 Lt), nors ir būtų priteisti didesni alimentai.
Nuo šių metų sausio 1 dienos neišmokėta alimentų dalis iš skolininko išieškoma kaip jo skola vaikams, visi alimentų skolininkai (asmenys, už kuriuos išlaikymą jų vaikams moka Vaikų išlaikymo fondas) a laikomi valstybės skolininkais, t.y. Fondo išdalintos išmokos tapo alimentininko skola valstybei..
Skolą valstybė išieškos net tada, kai vaikai taps pilnamečiais. Tokia skola niekur nedings. Ji bus išieškoma visą gyvenimą. Išsisukti nuo mokėjimo vargu, ar pavyks, nes senaties terminas – dešimt metų nuo skolos atsiradimo. Jeigu skolininko bus oficialiai ieškoma, šio termino eiga nutrūks. Jeigu skolininkas nedirbs arba slėps pajamas, antstoliai ieškos iš jo turto bei turtinių teisų. Tai reiškia, kad alimentininkas negalės įsigyti jokio registruojamo turto, o jo vardu atsiradus paveldėjimui, palikimą perims valstybė.
Ilgai skolininko ieškant, skolos suma didės, nes valstybė reikalaus 5% metinių palūkanų, o ir antstolis veltui nedirbs.
Neišsireikalaujančios alimentų vaikų išlaikymui motinos (ar tėvai), išmokų gavimu turi pasirūpinti pačios. Būtina pateikti teismo dokumentą (sprendimą, teismo įsakymą, nutarimą) ir įtikinamus duomenis, kad skolininkas nemokėjo alimentų. Su teismo dokumentu dėl priteisto išlaikymo reikia kreiptis į antstolį. Vaikų išlaikymo fondas išmokas mokės tik tada, kai antstolis patvirtins, kad išieškoti alimentų nepavyko. Jei skolininko gyvenamoji vieta nežinoma, informacija apie Vaikų išlaikymo fondo administratoriaus sprendimą mokėti valstybės išmokas vaikui ir apie pasekmes skolininkui bus skelbiama “Valstybės Žiniose”

Šaltinis:
2007m. spalio 16d. Antradienis. Nr.77 (1544).

Specializuota teisinių paslaugų bendrovė
(šeimos teisiniai santykiai)
U A B “Tikroji turto kaina”
Skyrybų centras
P.Lukšio g. 2-214, LT-08221 Vilnius
m. k. 300515206, reg. pažymėjimas Nr. 085923
PVM m.k. LT100003149614
A. s. LT85 7044 0600 0529 5932
AB "SEB Vilniaus bankas", banko kodas 7044