Meniu
> Verta žinoti > Teks paploninti piniginę

Teks paploninti piniginę

Iš savo vaiko tėvo norėčiau prisiteisti išlaikymą vaikui. Tėvystę jis pripažino: vaiko gimimo liudijime yra nurodytas kaip vaiko tėvas. Susituokę nebuvome, kartu negyvename, vaikas visą laiką gyvena su manimi. Nuo ko man pradėti, kur kreiptis, norint prisiteisti išlaikymą?

Kokia mažiausia priteisiama išlaikymo vienam vaikui sumą? Į ką atsižvelgiant ji yra skaičiuojama? Sūnui devyneri metai, mokosi trečioje klasėje, lanko muzikos mokyklą. šiuo metu esu ištekėjusi, auginu dar vieną sūnų. Esu vaiko priežiūros atostogose, mano pajamos – 607 Lt „Sodros“ išmoka. Bendros mūsų šeimos pajamos tesudaro 350 Lt vienam asmeniui per mėnesį, todėl dar gauname socialinę pašalpą. Sūnaus tėvas, iš kurio noriu prisiteisti išlaikymą vaikui, dirba pagal verslo liudijimą, turi dar du vaikus, kurių susilaukė su skirtingomis moterimis. Vienam vaikui pagal teismo sprendimą moka priteistą išlaikymą.

Nepilnamečiam vaikui priteisiamo išlaikymo dydis turi būti proporcingas jo poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas – maksimaliai patenkinti vaiko poreikius ir interesus. Vaikų poreikiai ir interesai yra pagrindiniai kriterijai, nulemiantys išlaikymo dydį ir formą. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Taigi, kreipiantis dėl išlaikymo nustatymo, teismui reikia pateikti įrodymus apie vaiko poreikius ir jų tenkinimo sąnaudas.
Kaip jau minėjau, priteisiamo išlaikymo dydis priklauso ir nuo turtinės tėvų padėties. Tėvų turtinė padėtis yra faktinė aplinkybė, turinti reikšmės priteistinam išlaikymo dydžiui (CPK 3.192 straipsnio 2 dalis), todėl visapusiškas jos nustatymas yra būtina sąlyga tinkamai įgyvendinant tėvų išlaikymo pareigą. Nustatinėjant tėvų turtinę padėtį, išsiaiškinama, kokios kiekvieno iš tėvų yra gaunamos pajamos ir turimas turtas, kiti pagal įstatymą išlaikomi vaikai. Nustatant tėvų turtinę padėtį kiekvieno iš tėvų yra įvertinama: 1) visų rūšių gaunamos pajamos, tarp jų – darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos, autoriniai atlyginimai, pensijos, stipendijos, socialinės pašalpos, pajamos iš komercinės ir ūkinės veiklos, turto nuomos, dividendai, gaunami iš akcijų ir pajų; 2) piniginės lėšos bankuose ir kitose kredito įstaigose; 3) kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas; 4) vertybiniai popieriai; 5) juridiniai asmenys bei jų turtas; 6) finansiniai įsipareigojimai, kiti išlaikytiniai.

Remiantis šiandiene teisėtvarkos praktika, teismai, priteisdami vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, laikosi nuomonės, kad tam pakanka minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Kadangi išlaikyti vaiką privalo abu vaiko tėvai, tai iš išlaikyti pareigos nevykdančio tėvo paprastai yra priteisiamas pusės minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą, tačiau išlaikymo dydis, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį.
Teismas, nustatydamas vaiko išlaikymo dydį, kai tėvo (motinos) materialinė padėtis yra sunki, išsiaiškina, dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Jei tai atsitiko dėl tėvo (motinos) netinkamo elgesio (girtavimo, narkotikų vartojimo, pinigų švaistymo azartiniams lošimams ir pan.), išlaikymo dydis nėra mažinamas remiantis šiomis aplinkybėmis.
Paprastai teismų praktikoje visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo yra vertinamos vaiko interesų naudai. Todėl, jei pakanka duomenų, rodančių, kad tėvo (motinos) turtinė padėtis ar gaunamos pajamos yra didesnės nei teismo surinktuose įrodymuose, teismas gali įpareigoti tėvą (motiną) pateikti jo tikrąją turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus (duomenis apie visas gaunamas pajamas ir pan.), o jų nepateikus, visas abejones vertinti vaiko interesų naudai.
Kadangi jūs paminėjote, jog vaiko tėvas turi dar du vaikus ir vienam iš jų jau moka išlaikymą pagal teismo sprendimą, tai, žinoma, ši aplinkybė turės įtakos sprendžiant jūsų vaikui skirtą išlaikymo dydį. Priteisiant išlaikymą dviem ar daugiau vaikų yra vadovaujamasi CK 3.198 straipsnyje įtvirtintu vaikų lygybės principu, reiškiančiu, kad nepriklausomai nuo to, vaikai gimę santuokoje ar ne, iš vienos ar iš skirtingų santuokų, tų pačių ar skirtingų tėvų, turi vienodą teisę į išlaikymą. Vienodos teisės į išlaikymą turėjimas nereiškia, kad dviem ir daugiau vaikams turi būti priteistas visiškai vienodas išlaikymas iš to paties išlaikyti privalančio tėvo.
Kaip ir minėjau, konkretus išlaikymo dydis kiekvienam vaikui priklauso nuo individualių vaiko poreikių ir nuo kito vaiko tėvo turtinės padėties. Tais atvejais, kai priteisiamas išlaikymas dviem ir daugiau vaikų visų pirma turi būti užtikrintas protingas visų vaikų interesų balansas. Kiekvienu atveju teismas priteisdamas išlaikymą vertina konkrečią situaciją, tačiau priteisdamas išlaikymą jūsų vaikui teismas turės įvertinti ir kitų vaikų interesus, nes, be jūsų vaiko, tėvas privalo rūpintis ir kitai savo vaikais. Todėl labai sunku konkrečiai įvardinti, kokios sumos galėtumėte tikėtis – viskas priklausys nuo vaiko poreikių, jūsų šeimos ir jos turtinės padėties ir, žinoma, nuo to, kokius įrodymus, patvirtinančius vaiko poreikių tenkinimo išlaidas, pateiksite teismui. Visais atvejais priteisiamo išlaikymo vienam vaikui iš pareigos išlaikyti nevykdančio tėvo orientacinė suma yra 400 Lt.
Dėl išlaikymo vaikui priteisimo kreipkitės į apylinkės teismą pagal jūsų arba atsakovo gyvenamąją vietą.

Specializuota teisinių paslaugų bendrovė
(šeimos teisiniai santykiai)
U A B “Tikroji turto kaina”
Skyrybų centras
P.Lukšio g. 2-214, LT-08221 Vilnius
m. k. 300515206, reg. pažymėjimas Nr. 085923
PVM m.k. LT100003149614
A. s. LT85 7044 0600 0529 5932
AB "SEB Vilniaus bankas", banko kodas 7044